Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (9)
 • Nguyễn Đăng Dũng

  Nguyễn Đăng Dũng

  Bác sĩ

  Mắt - Bệnh viện Mắt Quốc tế - DND
  Đinh Yên Lục

  Đinh Yên Lục

  THS.BS

  Mắt - Bệnh viện Mắt Quốc tế - DND
  Đặng Thị Như Quỳnh

  Đặng Thị Như Quỳnh

  THS.BS

  Mắt - Bệnh viện Mắt Quốc tế - DND
  Bùi Minh Ngọc

  Bùi Minh Ngọc

  Bác sĩ CKII

  Mắt - Bệnh viện Mắt Quốc tế - DND
 • Vũ Thị Hồng Châu

  Vũ Thị Hồng Châu

  Bác sĩ CKII

  Mắt - Bệnh viện Mắt Quốc tế - DND
  Phạm Thị Hằng

  Phạm Thị Hằng

  THS.BS

  Mắt - Bệnh viện Mắt Quốc tế - DND
  Đoàn Anh

  Đoàn Anh

  THS.BS

  Mắt - Bệnh viện Mắt Quốc tế - DND
  Trần Thị Nguyệt Thanh

  Trần Thị Nguyệt Thanh

  PGS.TS

  Mắt - Bệnh viện Mắt Quốc tế - DND
 • Nguyễn Thị Đợi

  Nguyễn Thị Đợi

  Bác sĩ CKII

  Mắt - Bệnh viện Mắt Quốc tế - DND
Dịch vụ (0)
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội