Bệnh đậu mùa

Hình ảnh Bệnh đậu mùa

Tóm tắt Bệnh đậu mùa

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Bệnh đậu mùa

Bệnh đậu mùa do virus đậu mùa gây ra. Tên của bệnh này xuất phát từ các bóng nước đầy mủ hình thành trong thời gian bị bệnh.

Chẩn đoán

Những kỹ thuật y tế nào dùng để chẩn đoán bệnh đậu mùa?

Nếu bạn mắc bệnh đậu mùa, bác sĩ có thể nhận ra ngay vì bệnh gây ra loại phát ban đặc biệt. Những nốt ban xuất hiện như mụn nước trên da, có đầy dịch và đóng vảy. Bệnh khá giống như thủy đậu nhưng có mụn nước khác với mụn nước do thủy đậu gây ra.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày