Chứng đi nhón chân ở trẻ

Hình ảnh Chứng đi nhón chân ở trẻ

Tóm tắt Chứng đi nhón chân ở trẻ

Các tên gọi khác của bệnh này:

Chứng đi nhón chân ở trẻ là hiện tượng trẻ “đi bằng đầu ngón chân” khi di chuyển xung quanh căn phòng bằng cách giữ tay vào các đồ vật.

Triệu chứng

Đi nhón chân ở trẻ là đi bằng đầu ngón chân hoặc phần trước của gan bàn chân

Chẩn đoán

Chứng đi nhón chân ở trẻ có thể được chẩn đoán khi kiểm tra sức khỏe. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể làm một phân tích dáng đi chuyên sâu hoặc kiểm tra điện cơ đồ (EMG). Với EMG, một cây kim mỏng có gắn điện cực được đưa vào cơ ở chân

Điều trị

Vật lý trị liệu. Nhẹ nhàng kéo dài các cơ ở chân và bàn chân có thể cải thiện dáng đi của trẻ.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày