Chứng lão thị

Hình ảnh Chứng lão thị

Tóm tắt Chứng lão thị

Các tên gọi khác của bệnh này:

Lão thị là tình trạng xảy ra khi mắt dần dần mất khả năng tập trung nhìn vào các đối tượng ở gần. Bệnh là một phần của sự lão hóa và thường gây ra phiền toái

Triệu chứng

Giữ tài liệu đọc xa hơn mới có thể thấy chữ cái rõ ràng; Mờ mắt ở khoảng cách đọc thông thường; Mệt mỏi hoặc đau đầu sau khi đọc hoặc làm việc gần.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày