Đau khuỷu tay

Hình ảnh Đau khuỷu tay

Tóm tắt Đau khuỷu tay

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Đau khuỷu tay

Đau khuỷu tay có thể xảy ra do tổn thương ở cơ và gân ở vùng khủyu tay. Khuỷu tay gồm phần đầu khớp tạo nên bởi xương cánh tay, xương khuỷu tay và xương quay. Phần xương lồi ra ở khuỷu tay là phần đầu tròn của xương cánh tay. Các cơ bắp và gân nối xương cánh tay qua phần xương lồi ra này.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày