Đau vai gáy

Hình ảnh Đau vai gáy

Tóm tắt Đau vai gáy

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Đau vai gáy

Đau vai gáy là đau tại vị trí cổ (gáy), không lan đi nơi khác (không lan xuống cánh tay). Đau vai gáy khác một chút với đau căng cơ cổ – vốn thường chỉ đau trong thời gian ngắn.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày