Dị ứng do côn trùng đốt

Hình ảnh Dị ứng do côn trùng đốt

Tóm tắt Dị ứng do côn trùng đốt

Các tên gọi khác của bệnh này:

Nếu bạn bị dị ứng, hệ miễn dịch sẽ trở nên quá mẫn cảm với một số chất. Hệ thống miễn dịch nhầm lẫn những chất này như “những kẻ xâm lược”

Triệu chứng

Đau đớn, Đỏ, Một vết nhỏ giống mụn

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày