Hội chứng Smith-Lemli-Opitz

Tóm tắt Hội chứng Smith-Lemli-Opitz

Các tên gọi khác của bệnh này:

Hội chứng Smith-Lemli-Opitz là một rối loạn phát triển đặc trưng bởi đặc tính khác biệt trên khuôn mặt, kích thước đầu nhỏ, các vấn đề khuyết tật về học tập và trí tuệ, các vấn đề hành vi

Triệu chứng

Chậm phát triển; Chậm phát triển tâm thần vận động; Chậm phát triển tâm thần

Chẩn đoán

Để chẩn đoán hội chứng Smith-Lemli-Opitz, đầu tiên bác sĩ sẽ thu thập bệnh sử chi tiết của bệnh nhân bao gồm cả lịch sử gia đình để xác định xem có bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình có những triệu chứng tương tự.

Điều trị

Không có điều trị đặc hiệu cho hội chứng và điều trị hội chứng Smith-Lemli-Opitz chủ yếu nhằm cải thiện triệu chứng và sửa chữa các khiếm khuyết phát sinh từ rối loạn này

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội