Hội chứng Stockholm

Tóm tắt Hội chứng Stockholm

Các tên gọi khác của bệnh này:

Hội chứng Stockholm là một tình trạng tâm lý, xảy ra khi một nạn nhân bị bắt cóc phát triển cảm xúc tích cực về kẻ bắt cóc mình. Tên của hội chứng được đặt bởi nhà tội phạm học nổi tiếng Nils Bejerot

Triệu chứng

Biểu hiện sự ngưỡng mộ của người bị bắt cóc đối với kẻ bắt cóc, Chống đối nỗ lực cứu hộ, Bảo vệ cho kẻ bắt cóc

Chẩn đoán

Bạn vui lòng tham khảo với bác sĩ để biết thêm thông tin.

Điều trị

Hội chứng Stockholm thường được coi là một tình trạng phát triển từ sự căng thẳng cực đoan và sợ hãi

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội