Hội chứng trí nhớ siêu phàm

Hình ảnh Hội chứng trí nhớ siêu phàm

Tóm tắt Hội chứng trí nhớ siêu phàm

Các tên gọi khác của bệnh này:

Hội chứng trí nhớ siêu phàm là một từ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là năng lực ghi nhớ quá mức. Hội chứng trí nhớ siêu phàm là trạng thái tinh thần bất thường hoặc tình trạng thần kinh đặc biệt của một người nhớ một lượng lớn các trải nghiệm cuộc sống đã xảy ra trong quá khứ

Triệu chứng

Những người có hội chứng trí nhớ siêu phàm giống như những người bình thường, chỉ có sự khác biệt duy nhất là khả năng nhớ lại bất kỳ sự kiện nhỏ trong cuộc sống

Chẩn đoán

Các nhà khoa học sử dụng các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh não như MRI và điện não đồ để chẩn đoán và nghiên cứu trí nhớ ở những người có hội chứng trí nhớ siêu phàm.

Điều trị

Hội chứng trí nhớ siêu phàm không phải là tình trạng bệnh lý cũng không phải là tình trạng lâm sàng khẩn cấp dữ dội đòi hỏi sự can thiệp kịp thời

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày