Hội chứng West

Tóm tắt Hội chứng West

Các tên gọi khác của bệnh này:

Hội chứng West là một loại bệnh động kinh ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh, được đặt theo tên của bác sĩ khám phá ra nó. Hội chứng West còn có tên gọi khác là co thắt ở trẻ nhũ nhi.

Triệu chứng

Loạn nhịp sóng cao tần (sóng não bất thường được phát hiện bởi điện não đồ [EEG])

Chẩn đoán

Chẩn đoán hội chứng West ở trẻ em được thực hiện bằng cách kết hợp các triệu chứng tiêu biểu với một điện não đồ (EEG) điển hình. Điện não đồ cho thấy một mô hình được gọi là “loạn nhịp sóng cao tần”

Điều trị

Các phương pháp điều trị chính được sử dụng là corticosteroid hoặc vigabatrin (Sabril). Nitrazepam và sodium valproate (Epilim) cũng có thể được sử dụng. Có nhiều loại thuốc steroid khác nhau có thể được sử dụng, chẳng hạn như prednisolone (được sử dụng để uống), hydrocortisone (được sử dụng để uống hoặc đôi khi sử dụng đường tiêm) hoặc tetracosactide (được sử dụng bằng cách tiêm bắp)

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội