Lỗ thông bầu dục

Tóm tắt Lỗ thông bầu dục

Các tên gọi khác của bệnh này:

Lỗ thông bầu dục (PFO) là một lỗ nằm giữa tâm nhĩ trái và phải (buồng trên) của tim. Lỗ hổng này có ở tất cả mọi người trước khi sinh, nhưng thường được đóng lại ngay sau khi sinh

Triệu chứng

Hầu hết mọi người có lỗ thông bầu dục không biết họ mắc phải tình trạng này, bởi vì nó thường là một tình trạng ẩn và không tạo ra các dấu hiệu hay triệu chứng.

Chẩn đoán

Bác sĩ tim mạch có thể yêu cầu một hoặc nhiều xét nghiệm sau để chẩn đoán một lỗ thông bầu dục:

Siêu âm tim

Siêu âm tim cho thấy hình ảnh giải phẫu, cấu trúc và chức năng của tim.

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội