Nhiễm sán dây chó (Echinococcus)

Hình ảnh Nhiễm sán dây chó (Echinococcus)

Tóm tắt Nhiễm sán dây chó (Echinococcus)

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Nhiễm giun đũa chó

Nhiễm giun đũa chó hay Nhiễm sán dây chó Echinococcus là một loại sán dây nhỏ hay còn được gọi là sán kim

Triệu chứng

Nhiễm độc, dị ứng, choáng quá mẫn và đầu sán tràn ra ngoài tạo thành các nang sán thứ phát. Người bệnh có nguy cơ tử vong.

Chẩn đoán

Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

Điều trị

Điều trị bệnh sán kim bằng phương pháp phẫu thuật được áp dụng cho những nang sán có thể mổ được và bóc nguyên cả nang sán

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày