Nói lắp

Hình ảnh Nói lắp

Tóm tắt Nói lắp

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Nói cà lăm

Tật nói lắp là một chứng rối loạn trong cách diễn đạt lời nói khiến các từ phát ra chậm, kéo dài hoặc các từ được lặp đi lặp lại

Triệu chứng

Ngập ngừng im lặng hồi lâu trước khi bắt đầu câu nói

Chẩn đoán

Thực hiện khai thác bệnh sử và khám thực thể.

Điều trị

Điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của tật nói lắp

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày