Obsessive Compulsive Disorder

Hình ảnh Obsessive Compulsive Disorder

Tóm tắt Obsessive Compulsive Disorder

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Rối nhiễu ám ảnh cưỡng bách

Rối nhiễu ám ảnh cưỡng bách hay Obsessive Compulsive Disorder Là một loại lo lắng được xác định bởi sự ám ảnh (tái phát, suy nghĩ xâm nhập)

Triệu chứng

Triệu chứng Rối nhiễu ám ảnh cưỡng bách hay Obsessive Compulsive Disorder là Ám ảnh cưỡng chế có thể có nhiều hình thức

Chẩn đoán

Xuất hiện ám ảnh, cưỡng bách hoặc đồng thời cả hai

Điều trị

Điều trị theo liệu pháp hóa dược, liệu pháp hành vi, liệu pháp tâm lý

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày