Obsessive Compulsive Disorder

Tóm tắt Obsessive Compulsive Disorder

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Rối nhiễu ám ảnh cưỡng bách

Rối nhiễu ám ảnh cưỡng bách hay Obsessive Compulsive Disorder Là một loại lo lắng được xác định bởi sự ám ảnh (tái phát, suy nghĩ xâm nhập)

Triệu chứng

Triệu chứng Rối nhiễu ám ảnh cưỡng bách hay Obsessive Compulsive Disorder là Ám ảnh cưỡng chế có thể có nhiều hình thức

Chẩn đoán

Xuất hiện ám ảnh, cưỡng bách hoặc đồng thời cả hai

Điều trị

Điều trị theo liệu pháp hóa dược, liệu pháp hành vi, liệu pháp tâm lý

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội