Petit mal absence seizures

Tóm tắt Petit mal absence seizures

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Động kinh cơn bé
  • Động kinh vắng ý thức

Động kinh vắng ý thức còn gọi là động kinh cơn bé chỉ ảnh hưởng đến hoạt động ý thức trong một giai đoạn rất ngắn và đột ngột

Triệu chứng

ệnh nhân nhìn đăm đăm vào khoảng không và mất nhận thức, mất phản ứng, ngừng mọi hoạt động đang tiến hành và gián đoạn tiếp xúc với người xung quanh với người khác trong một vài giây

Chẩn đoán

Thực hiện hỏi bệnh sử và khám thực thể tập trung vào hệ thống thần kinh của cơ thể.

Điều trị

Xét nghiệm máu toàn bộ (CBC), xét nghiệm bảng chuyển hóa toàn diện (CMP

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội