Phẫu thuật đặt túi ngực

Hình ảnh Phẫu thuật đặt túi ngực

Tóm tắt Phẫu thuật đặt túi ngực

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Phẫu thuật đặt túi ngực

Phụ nữ có thể đặt túi ngực để làm ngực lớn hơn và đầy đặn hơn. Phẫu thuật đặt túi ngực có thể được thực hiện cho các mục đích tái tạo như sau phẫu thuật cắt bỏ ung thư vú hoặc lý do thẩm mỹ.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày