Post-traumatic Stress Disorders

Tóm tắt Post-traumatic Stress Disorders

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Rối nhiễu căng thẳng hậu chấn thương tâm lý
  • Rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý
  • Rối loạn stress sau sang chấn
  • Post-traumatic Stress Disorders hay PTSD là bệnh gì?

PTSD là 1 loại rối nhiễu cảm xúc lo âu do sự trải nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp của cá nhân đối với những sự kiện thực tế nghiêm trọng liên quan đến tính mạng và sự tổn hại gây nên

Triệu chứng

Có những hồi tưởng khó cưỡng lại về sự kiện

Chẩn đoán

Đối với trẻ trên 6 tuổi và người lớn:

A. Trải nghiệm các tình huống nguy hiểm đến tính mạng, trấn thương nghiêm trọng hoặc bạo lực tình dục theo một vào cách sau:

  • Trực tiếp trải nghiệm thực tế
  • Trực tiếp chứng kiến người khác trải nghiệm 
  • Được biết người thân trong gia đình hoặc bạn thân trải nghiệm tình huống sang chấn
  • Nghe/ chứng kiến nhiều lần chi tiết về các tình huống sang chấn (không bao gồm truyền thông)

Điều trị

Tham vấn, trị liệu cá nhân; tham vấn. trị liệu nhóm; sử dụng thuốc

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội