Rối loạn giải thể nhân cách

Tóm tắt Rối loạn giải thể nhân cách

Các tên gọi khác của bệnh này:

Rối loạn giải thể nhân cách đặc trưng bởi những khoảng thời gian cảm thấy bị ngắt kết nối hoặc bị tách rời khỏi cơ thể và những suy nghĩ của bản thân

Triệu chứng

Cảm giác bạn là người quan sát từ bên ngoài mọi suy nghĩ, cảm xúc, cơ thể hoặc – ví dụ như bạn đang nổi trong không khí ở ngoài cơ thể

Chẩn đoán

Nếu có các triệu chứng rối loạn giải thể nhân cách, bác sĩ sẽ bắt đầu đánh giá bằng hồ sơ bệnh án với lịch sử gia đình và bản thân bệnh nhân cũng như khám sức khỏe tổng quát

Điều trị

Điều trị rối loạn giải thể nhân cách và giải thể nhận dạng chủ yếu là tâm lý trị liệu. Tuy nhiên, đôi khi thuốc có thể được thêm vào kế hoạch điều trị của bạn

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội