Rối loạn thách thức chống đối

Hình ảnh Rối loạn thách thức chống đối

Tóm tắt Rối loạn thách thức chống đối

Các tên gọi khác của bệnh này:

Con bạn sẽ có khi cư xử không đúng và có những hành động ngoài tầm kiểm soát của mình. Tuy nhiên, nếu trẻ liên tục giận dữ, cáu gắt, cãi lại, thách thức, thù hận với bạn hoặc những người lớn khác, thì có khả năng trẻ bị rối loạn thách thức chống đối

Triệu chứng

Dễ dàng tức giận, khó chịu hoặc dễ bị kích thích; Thường xuyên giận dữ

Chẩn đoán

Các bác sĩ tâm lý kho nhi sẽ chẩn đoán bệnh bằng cách phỏng vấn bạn và bé để xác định vấn đề và nguyên nhân

Điều trị

Bố mẹ cần được đạo tạo để kiểm soát và tương tác với con mình tốt hơn, cũng như có thể đối phó phù hợp với các hành vi của trẻ.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày