Rối loạn xử lý cảm giác

Tóm tắt Rối loạn xử lý cảm giác

Các tên gọi khác của bệnh này:

Rối loạn xử lý cảm giác là một tình trạng khi não có vấn đề trong tiếp nhận và phản ứng với thông tin đến qua các giác quan

Triệu chứng

Rối loạn xử lý cảm giác có thể ảnh hưởng đến một giác quan như thính giác, xúc giác, vị giác hay thậm chí nhiều giác quan

Chẩn đoán

Rối loạn xử lý cảm giác không được xem là một chẩn đoán y khoa tại thời điểm hiện tại.

Điều trị

Việc điều trị phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của trẻ, liên quan đến việc giúp đỡ trẻ làm tốt hơn các hoạt động bình thường và làm quen với những điều mà trẻ cảm thấy khó chịu

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội