Nội dung chính:

Tăng huyết áp áo choàng trắng

White-Coat Hypertension, Tăng huyết áp phòng khám đơn độc hay Tăng huyết áp áo choàng trắng là hiện tượng bệnh nhân chỉ tăng huyết áp khi được đo trong phòng khám của bác sĩ nhưng khi đo ngoại trú, huyết áp lại trở nên bình thường
Tăng huyết áp áo choàng trắng - Ảnh minh họa 1
Tăng huyết áp áo choàng trắng - Ảnh minh họa 2
Tăng huyết áp áo choàng trắng - Ảnh minh họa 3
Tăng huyết áp áo choàng trắng - Ảnh minh họa 4

Tên gọi khác: White-Coat Hypertension, Tăng huyết áp phòng khám đơn độc

Triệu chứng

Huyết áp cao hơn bình thường khi các bác sĩ thăm khám.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • So sánh chỉ số huyết áp bên ngoài phòng khám và chỉ số huyết áp khi được bác sĩ đo trong phòng khám.

Điều trị

Điều trị White-Coat Hypertension, Tăng huyết áp phòng khám đơn độc hay Tăng huyết áp áo choàng trắng là Sẽ không cần sử dụng thuốc ổn định huyết áp nếu chỉ số huyết áp khi đo ngoại trú ở mức bình thường.

Tổng quan

White-Coat Hypertension, Tăng huyết áp phòng khám đơn độc hay Tăng huyết áp áo choàng trắng là bệnh gì?

White-Coat Hypertension, Tăng huyết áp phòng khám đơn độc hay Tăng huyết áp áo choàng trắng là hiện tượng bệnh nhân chỉ tăng huyết áp khi được đo trong phòng khám của bác sĩ nhưng khi đo ngoại trú, huyết áp lại trở nên bình thường. Điều này có thể được lý giải là do Tâm lý bệnh nhân lo lắng khi được bác sĩ thăm khám nên dẫn đến hiện tượng tăng huyết áp.

Triệu chứng

  • Huyết áp cao hơn bình thường khi các bác sĩ thăm khám.

  • Lo lắng, bồn chồn.

  •  Đôi khi có những bệnh nhân không thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • So sánh chỉ số huyết áp bên ngoài phòng khám và chỉ số huyết áp khi được bác sĩ đo trong phòng khám.

Điều trị

Điều trị White-Coat Hypertension, Tăng huyết áp phòng khám đơn độc hay Tăng huyết áp áo choàng trắng là  Sẽ không cần sử dụng thuốc ổn định huyết áp nếu chỉ số huyết áp khi đo ngoại trú ở mức bình thường.