Tay - chân - miệng

Hình ảnh Tay - chân - miệng

Tóm tắt Tay - chân - miệng

Các tên gọi khác của bệnh này:

Bệnh tay - chân - miệng (TCM) là một hội chứng bệnh ở người do virus đường ruột Coxsackie A16 gây ra. Đây là một bệnh thường gặp ở nhũ nhi và trẻ em (dưới 3 tuổi)

Triệu chứng

Phát ban dạng phỏng nước trên bàn tay, bàn chân và mông.

Chẩn đoán

Chẩn đoán Bệnh tay - chân - miệng là Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

Điều trị

Điều trị Bệnh tay - chân - miệng bao gồm: Acetaminophen (Tylenol), thuốc chống viêm không Steroid/NSAIDs (Ibuprofen/Motrin hoặc Advil, Naproxen/Naprosyn).

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày