Tension headache

Hình ảnh Tension headache

Tóm tắt Tension headache

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Đau đầu căng thẳng

Tension headache hay Đau đầu căng thẳng là một dạng đau đầu thường gặp nhất. Nó chiếm tỉ lệ từ 60-90% trong bệnh lý đau đầu

Triệu chứng

Đầu đầu kiểu bị nén ép hoặc ê ẩm ở đầu, tăng nhạy cảm đau xung quanh đầu.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Kiểm tra hình ảnh có thể được thực hiện để loại trừ các nguyên nhân khác của đau đầu.

  • Chụp cắt lớp vi tính (CT Scan), chụp cộng hưởng từ (MRI)

Điều trị

Điều trị Tension headache hay Đau đầu căng thẳng bao gồm: thuốc chống viêm không Steroid/NSAIDs (Ibuprofen/Motrin hoặc Advil, Naproxen/Naprosyn), thuốc giảm đau như Acetaminophen (Tylenol), thuốc chống trầm cảm và liệu pháp nhận thức hành vi.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày