Tinh hoàn co rút

Hình ảnh Tinh hoàn co rút

Tóm tắt Tinh hoàn co rút

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Tinh hoàn co rút

Tinh hoàn co rút là một tinh hoàn có thể di chuyển qua lại giữa bìu và bẹn. Khi tinh hoàn co rút đang ở vùng háng, nó có thể dễ dàng di chuyển khi khám bằng tay vào vị trí đúng của nó trong bìu, là túi da treo phía sau dương vật.

Triệu chứng

Các dấu hiệu và triệu chứng của một tinh hoàn co rút bao gồm: Tinh hoàn có thể di chuyển dễ dàng khi chạm bằng tay từ háng vào bìu và sẽ không ngay lập tức quay trở lại háng. Tinh hoàn có thể tự nhiên xuất hiện trong bìu và ở lại đó trong một thời gian. Tinh hoàn có thể tự nhiên biến mất lần nữa trong một thời gian.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày