Triệu chứng ngoại tháp

Tóm tắt Triệu chứng ngoại tháp

Các tên gọi khác của bệnh này:

Các triệu chứng ngoại tháp là các hình thức chuyển động bất thường của cơ thể xảy ra ở những người dùng thuốc chống loạn thần

Triệu chứng

Triệu chứng Parkinson; Rối loạn trương lực; Ngồi không yên; Rối loạn vận động muộn

Chẩn đoán

Rất khó để đánh giá triệu chứng ngoại tháp. Các thang điểm đánh giá thường được sử dụng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của các rối loạn vận động. Vui lòng tham khảo với bác sĩ biết thêm thông tin của bạn
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội