Tụ máu dưới màng cứng

Hình ảnh Tụ máu dưới màng cứng

Tóm tắt Tụ máu dưới màng cứng

Các tên gọi khác của bệnh này:

Triệu chứng của bệnh máu tụ dưới màng cứng phụ thuộc vào độ nặng của chấn thương và kích cỡ, cũng như vị trí của khối máu tụ

Triệu chứng

Thóp đầu bị phồng Khó ăn Co giật cục bộ (chỉ ảnh hưởng một vùng nào đó trên cơ thể)

Chẩn đoán

Người bệnh nhập viện sau khi bị chấn thương đầu thường được làm chẩn đoán hình ảnh đầu như chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI)

Điều trị

Việc điều trị phụ thuộc vào kết quả khám lâm sàng, triệu chứng, kích thước, vị trí khối máu tụ và khối máu tụ là cấp tính hay mạn tính.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày