Tụt núm vú

Hình ảnh Tụt núm vú

Tóm tắt Tụt núm vú

Các tên gọi khác của bệnh này:

Tụt núm vú là tình trạng núm vú bị kéo vào trong vú thay vì hướng ra ngoài. Tình trạng này cũng có thể được gọi là đảo ngược núm vú, co rút núm vú hay lộn núm vú

Triệu chứng

Tụt núm vú có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn. Tụt núm vú là do sự kết dính ở gốc núm vú gắn kết da với mô bên dưới. Bạn có thể chỉ bị tụt núm vú ở một bên

Chẩn đoán

Để kiểm tra xem có thực sự bị tụt núm vú không, bạn có thể thử bài kiểm tra “kẹp”. Giữ vú của bạn ở giữa ngón cái và ngón trỏ sau đó nhấn nhẹ khoảng 2,5 cm phía sau núm vú

Điều trị

Bạn có thể điều trị tình trạng này bằng cách sử dụng: Dụng cụ hút; Xỏ lỗ núm vú; Phẫu thuật

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày