U dây thần kinh Morton

Hình ảnh U dây thần kinh Morton

Tóm tắt U dây thần kinh Morton

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • U dây thần kinh Morton

U dây thần kinh Morton là bệnh ảnh hưởng đến sự phì đại dây thần kinh của bàn chân và thường xảy ra ở khu vực giữa ngón chân thứ ba và thứ tư. Nếu mắc phải bệnh này, bạn có thể cảm thấy như thể đang đứng trên một hòn sỏi trong giày hoặc giống như có một nếp gập cuộn lên trong túi quần.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày