U hạt bẹn

Hình ảnh U hạt bẹn

Tóm tắt U hạt bẹn

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • U hạt bẹn

U hạt bẹn là bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STDs). Bệnh thường gây tổn thương cho các cơ quan sinh dục, bẹn và vùng háng. Đây là bệnh phổ biến ở những vùng nhiệt đới và những nước đang phát triển. Nếu không được điều trị kịp thời, các cơ quan sinh dục, bẹn và vùng háng sẽ bị tổn thưởng.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày