U mạch máu gan

Hình ảnh U mạch máu gan

Tóm tắt U mạch máu gan

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • U mạch máu gan

U mạch máu gan là một khối u không phải ung thư trong gan (u lành tính). U máu gan được tạo thành từ một đám rối các mạch máu. Các tên khác của bệnh này là u mạch máu vùng gan và u mạch máu thể hang.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày