u sọ hầu

Hình ảnh u sọ hầu

Tóm tắt u sọ hầu

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • u sọ hầu

Bệnh u sọ hầu là tình trạng khối u phát triển gần tuyến yên và sát xương sọ. U sọ hầu chiếm khoảng từ 2% – 4% các ca u não. Hầu hết các khối u phát triển chậm và lành tính (không gây ung thư).

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày