Ung thư biểu mô tiểu thùy xâm lấn

Tóm tắt Ung thư biểu mô tiểu thùy xâm lấn

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Ung thư biểu mô tiểu thùy xâm lấn

Ung thư biểu mô tiểu thùy xâm lấn là một loại ung thư vú bắt đầu trong các tuyến sản xuất sữa ở vú (các tiểu thùy).

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội