Ung thư biểu mô tiểu thùy xâm lấn

Hình ảnh Ung thư biểu mô tiểu thùy xâm lấn

Tóm tắt Ung thư biểu mô tiểu thùy xâm lấn

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Ung thư biểu mô tiểu thùy xâm lấn

Ung thư biểu mô tiểu thùy xâm lấn là một loại ung thư vú bắt đầu trong các tuyến sản xuất sữa ở vú (các tiểu thùy).

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày