Viêm dây thần kinh thị giác

Hình ảnh Viêm dây thần kinh thị giác

Tóm tắt Viêm dây thần kinh thị giác

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Viêm dây thần kinh thị giác

Viêm dây thần kinh thị giác là tình trạng viêm gây tổn thương dây thần kinh thị giác – bó sợi thần kinh truyền thông tin hình ảnh từ mắt đến não. Đau và mất thị lực tạm thời một bên mắt là triệu chứng phổ biến của bệnh này.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày