Viêm thanh quản hầu

Hình ảnh Viêm thanh quản hầu

Tóm tắt Viêm thanh quản hầu

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Viêm thanh quản hầu

Viêm thanh quản hầu là một bệnh lý đường hô hấp trên. Bệnh cùng lúc gây viêm ở vùng thanh quản (viêm thanh quản) và ở vùng họng (viêm họng).

Chẩn đoán

Những kỹ thuật sau đây đôi khi được sử dụng để giúp chẩn đoán viêm thanh quản:

  • Nội soi thanh quản.

  • Sinh thiết.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày