Viêm thanh quản hầu

Tóm tắt Viêm thanh quản hầu

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Viêm thanh quản hầu

Viêm thanh quản hầu là một bệnh lý đường hô hấp trên. Bệnh cùng lúc gây viêm ở vùng thanh quản (viêm thanh quản) và ở vùng họng (viêm họng).

Chẩn đoán

Những kỹ thuật sau đây đôi khi được sử dụng để giúp chẩn đoán viêm thanh quản:

  • Nội soi thanh quản.

  • Sinh thiết.

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội