Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ viện Bạch Dương
Nơi công tác
  • Thẩm mỹ viện - ThS.BS. Bùi Bạch Dương
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức