Giới thiệu
Chức vụ
Phó Giám đốc bệnh viện K Trung ương
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN K
Kinh Nghiệm
Phó Giám đốc bệnh viện K Trung ương
Trưởng khoa Xạ tổng hợp - Bệnh viện K
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức