Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Đỗ anh tú

  Đỗ anh tú

  TS.BS

  Nội tổng hợp - Bệnh viện K - Cơ sở 1
  Ngô thanh tùng

  Ngô thanh tùng

  PGS.TS

  Xạ đầu cổ - Bệnh viện K - Cơ sở 1