Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Tâm thần - BV Quân y 103. Giảng viên bộ môn Tâm thần học - Học viện Quân Y
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức