Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Mắt, Bệnh Viện FV
Nơi công tác
  • Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt
Kinh Nghiệm
Bác sĩ điều trị, Khoa Mắt, Bệnh Viện Mắt, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1987-2000
Phó Khoa Chấn Thương, Khoa Chấn Thương, Bệnh Viện Mắt, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2000-2006
Phó Khoa Giác mạc, Khoa Giác Mạc, Bệnh Viện Mắt, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2006-2007
Phó Khoa Khám và Điều trị, Khoa Khám và Điều trị, Bệnh Viện Mắt, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2007-2011
Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh Viện Mắt, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2011-2017
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Kỹ thuật cao, Bệnh Viện Mắt, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2012-2017
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Mắt, Bệnh Viện FV, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ năm 2018
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội