Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện K
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN K
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức