Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh
Kinh Nghiệm
1991-1994: Chuyên gia cố vấn về Sản – Phụ Khoa tại Cộng hòa DCND Algeria
1998-2014: Trưởng khoa Sản Dịch vụ – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
2014 – nay: Trưởng khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội