Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Phòng khám ngoại trú Tim mạch và Đa khoa
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
2010 - 2012: Bác sĩ Tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
2013: Bác sĩ Tim mạch tại Bệnh viện Tim Đông Đô (nay là Bệnh viện Đa khoa Đông Đô)
2013 - 2022: Trưởng đơn nguyên Khám bệnh - Khoa khám bệnh Ngoại trú - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Hiện tại: Bác sĩ Phòng khám ngoại trú Tim mạch và Đa khoa - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Tim mạch Việt Nam
Hội Tim mạch học Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội