Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám của Bác Sĩ Chử Thế Lợi
Nơi công tác
  • Phòng khám của BS Chử Thế Lợi
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức