Giới thiệu
Chức vụ
Phụ trách khoa Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu Bệnh Viện Bạch Mai
Nơi công tác
  • Bệnh viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức