Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
Nơi công tác
  • Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
Kinh Nghiệm
Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Trung tâm Nội soi, - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Bạch Mai, Phòng khám Đa khoa Hoàng Long
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức