Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
Kinh Nghiệm
Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Giải thưởng và ghi nhận
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức