Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám chuyên khoa Tim mạch - Bác sĩ Đinh Thị Thu Hương
Nơi công tác
  • Phòng khám chuyên khoa Tim mạch - Bác sĩ Đinh Thị Thu Hương
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức