Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám chuyên khoa Tim mạch - Bác sĩ Đinh Thị Thu Hương
Nơi công tác
  • Phòng khám chuyên khoa Tim mạch - Bác sĩ Đinh Thị Thu Hương
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội