Giới thiệu
Chức vụ
Giảng viên bộ môn Phẫu thuật Tạo hình trường Đại học Y khoa Hà Nội.
Nơi công tác
  • Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Bác Sĩ Thuận
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức