Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng Khám Sản Phụ Khoa Doctor Huỳnh. Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Nơi công tác
  • Phòng Khám Sản Phụ Khoa Doctor Huỳnh
Kinh Nghiệm
Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Trưởng khoa Phụ A5 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Nguyên Trưởng khoa A2 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Có hơn 20 năm công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức