Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng Khám Sản Phụ Khoa Doctor Huỳnh. Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Nơi công tác
  • Phòng Khám Sản Phụ Khoa Doctor Huỳnh
Kinh Nghiệm
Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Trưởng khoa Phụ A5 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Nguyên Trưởng khoa A2 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Có hơn 20 năm công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội